Публични покани

страница 1 от 169
 • Доставка на закуска, мляко, зеленчуци и /или/ плодове на децата от подготвителните групи и учениците от I до IVклас на ОУ „Панайот Волов” гр. Варна през финансовата

  АОП номер: 9048719
  Дата и час на публикуване: 2018-11-16 14:59:00
  Разгледай досие
 • Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ 45 Шарена дъга

  Дата и час на публикуване: 2017-09-08 15:00:00
  Разгледай досие
 • "РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА УЧЕБНИТЕ КОРПУСИ НА ПГТТ 'ХРИСТО БОТЕВ', гр. Смолян"

  АОП номер: 9044442
  Дата и час на публикуване: 2017-03-20 15:46:28
  Разгледай досие
 • Изготвяне на Предпроектно проучване, Анализ Разходи-Ползи и финансов анализ във връзка с кандидатстване на Община Плевен

  АОП номер: 9052950
  Дата и час на публикуване: 2016-11-15 11:27:54
  Разгледай досие
 • Осъществяване на консултантски услуги по изготвяне на заявления за подпомагане и цялостна подготовка за кандидатстване на Община Ситово с проектни предложения

  АОП номер: 9053023
  Дата и час на публикуване: 2016-10-30 15:12:37
  Разгледай досие