ОУ Панайот Волов - Варна

Доставка на закуска, мляко, зеленчуци и /или/ плодове на децата от подготвителните групи и учениците от I до IVклас на ОУ „Панайот Волов” гр. Варна през финансовата 2016 г.”

Дата и час на публикуване: 2018-11-16 14:59:00Последна промяна: 2018-11-16 14:58:27
ID номер: 9048719 Статус: затворена

Доставка на закуска, мляко, зеленчуци и или плодове на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас през финансовата 2016 г

Индивидуален номер на процедурата: 0004360
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 15942.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-18 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Евгени Николов Николов
  • Телефон/и за контакт: 0887289150
Документи