ДГ 89 Шарена дъга София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ 45 Шарена дъга

Дата и час на публикуване: 2017-09-08 15:00:00Последна промяна: 2017-09-20 13:19:25
Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ 45 Шарена дъга

Индивидуален номер на процедурата: 0002915
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 39000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15100000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-17 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-09-08 15:00:00
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2017-09-08 15:00:00
 • Разяснения

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-08 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-08 15:00:00
 • Списък на хранителните продукти по позиции

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-09-08 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-18 17:00:00