Община Ситово

Осъществяване на консултантски услуги по изготвяне на заявления за подпомагане и цялостна подготовка за кандидатстване на Община Ситово с проектни предложения по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г.”

Дата и час на публикуване: 2016-10-30 15:12:37Последна промяна: 2016-10-30 15:17:00
ID номер: 9053023 Статус: приключена

Осъществяване на консултантски услуги по изготвяне на заявления за подпомагане и цялостна подготовка за кандидатстване на Община Ситово с проектни предложения по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г.” 

Индивидуален номер на процедурата: 0001440
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Ситово
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79421200, 79410000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-25 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-10-30 15:12:27
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-10-30 15:12:27
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-30 15:12:27
 • Отговор на въпрос

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-04-22 15:14:37
 • Протокол 1 от 26.04.2016

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-26 17:00:00
 • Решение 7 от 03.05.2016

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-03 15:15:49
 • Договор с Магнит Пол Пойнт ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-14 15:16:43
 • Допълнително споразумение №87 от 01.10.2020г.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-10-13 12:13:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134364899
  Удостоверено време: 13.10.2020 12:13:12
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2020 09:13:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Споразумение №185 за прекратяване на договор

  Вид на документа: Приключване на договор
  Дата и час на публикуване: 2022-02-03 09:55:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173911136
  Удостоверено време: 03.02.2022 09:55:27
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2022 07:55:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори