ПГТТ Христо Ботев - Смолян

"РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА УЧЕБНИТЕ КОРПУСИ НА ПГТТ 'ХРИСТО БОТЕВ', гр. Смолян"

Дата и час на публикуване: 2017-03-20 15:46:28Последна промяна: 2017-03-20 16:24:30
ID номер: 9044442 Статус: приключена

Обект на настоящата обществена поръчка е "строителство" с наименование "РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА УЧЕБНИТЕ КОРПУСИ НА ПГТТ "ХРИСТО БОТЕВ", гр. Смолян". Подробно описание на дейностите и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съдържа в Приложение №1 - Техническа спецификация и Образец №6 - Проект на договор.

Индивидуален номер на процедурата: 0002112
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 61934.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-11 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Пламена Вягова
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-07-31 16:21:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-28 15:36:48
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-28 15:36:48
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-28 15:36:48
 • Документация за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-28 15:36:48