Тролейбусен Транспорт ЕООД - Плевен

Изготвяне на Предпроектно проучване, Анализ Разходи-Ползи и финансов анализ във връзка с кандидатстване на Община Плевен

Дата и час на публикуване: 2016-11-15 11:27:54Последна промяна: 2016-11-15 11:31:39
ID номер: 9052950 Статус: приключена

„Изготвяне на Предпроектно проучване, Анализ „Разходи-Ползи“ и финансов анализ във връзка с кандидатстване на Община Плевен с проект: „Интегриран градски транспорт на Плевен – фаза 2“ по Оперативна Програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Индивидуален номер на процедурата: 0001564
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Плевен
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71311200
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-22 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 11:27:48
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 11:27:48
 • Съобщение - СМО

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 11:27:48
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-25 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-10 11:31:05
 • Справка за изплатени суми – 19.08.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 11:31:30