Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора
  • Начало

Профил на купувача - начало

Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавно предприятие "БГЦПО" гр.София по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 " Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Пазарджик";Обособена позиция № 2. " Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Плевен";Обособена позиция № 3 " Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Смолян";Обособена позиция № 4 „ Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП „БГЦПО“, кл.Стара Загора“;Обособена позиция № 5 „ Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП „БГЦПО“, кл.Царево“
Процедури по чл.20, ал.2
В момента няма процедури в този статус !