Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9098579статус: възложена

„Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО” по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-08 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-08 10:38:51
ID номер: 9088383статус: възложена

„Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-20 10:11:55
ID номер: 9076013статус: възложена

Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП БГЦПО по обособени позиции.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-14 16:56:01
ID номер: 9064309статус: възложена

„Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО” по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-29 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-13 16:06:10