Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Доставка на електроенергия за обектите на ДП БГЦПО гр. София по пет обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-06-28 09:19:56Последна промяна: 2019-06-28 09:09:53
АОП номер: 2868-2019-0007 Статус: възложена

Предмет на настоящата поръчка е:Доставка на електрическа енергия за обектите на на Държавно предприятие "БГЦПО" гр.София по шест обособени позиции: Обособена позиция № 1 " Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Пазарджик";

Обособена позиция№ 2. " Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Плевен";

Обособена позиция № 3 " Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Смолян";

Обособена позиция № 4 „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДП „БГЦПО“, кл.Стара Загора“;

Обособена позиция № 5 „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДП „БГЦПО“, кл.Царево“;

 

Прогнозно количество за период от 12 (дванадесет) месеца по ОП № 1-18000.00 лева без ДДС; по ОП № 2 – 20000.00 лева без ДДС, по ОП № 3 – 21000.00 лева, по ОП № 4 – 17000.00 лева, по ОП № 5 – 35000.00 лева.
Общата прогнозна стойност за доставка на ел. енергия за период от 12 (дванадесет) месеца е 110 000.00 лева без ДДС. Реалните стойности на договорите ще бъдат определени от реалното потребление на обектите за периода на договорите, като общата им стойност се формира на база цените определени от КЕВР.

Индивидуален номер на процедурата: 0005084
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 110000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-12 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Танев
 • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи
 • Рашение за откриване на процедура Електроенергия

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-06-28 10:07:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103987293
  Удостоверено време: 28.06.2019 10:07:29
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2019 07:07:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане ЧЕЗ-Плевен

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-08-22 09:48:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107266880
  Удостоверено време: 22.08.2019 09:48:53
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2019 06:48:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор електроенергия ЧЕЗ

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-22 09:48:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107266883
  Удостоверено време: 22.08.2019 09:48:55
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2019 06:48:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор ЧЕЗ

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-22 09:48:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107266885
  Удостоверено време: 22.08.2019 09:48:58
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2019 06:48:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор електроенергия ЕВН

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-11-01 14:16:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111527404
  Удостоверено време: 01.11.2019 14:16:56
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2019 12:16:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към договор ЕВН

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-11-01 14:16:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111527413
  Удостоверено време: 01.11.2019 14:16:59
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2019 12:16:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане ЕВН

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-11-14 13:33:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112351572
  Удостоверено време: 14.11.2019 13:33:25
  Удостоверено време по UTC: 14.11.2019 11:33:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори