Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Плевен"; Обособена позиция № 3 " Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Смолян";Обособена позиция № 4 „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДП „БГЦПО“, кл.Стара Загора“;Обособена позиция № 5 „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДП „БГЦПО“, кл.Царево“

Дата и час на публикуване: 2018-03-02 08:35:48
АОП номер: 02868-2018-0001 Статус: възложена

Предмет на настоящата поръчка е:Доставка на електрическа енергия за обектите на на Държавно предприятие "БГЦПО" гр.София по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 " Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Пазарджик"; Обособена позиция № 2. " Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Плевен"; Обособена позиция № 3 " Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Смолян";Обособена позиция № 4 „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДП „БГЦПО“, кл.Стара Загора“;Обособена позиция № 5 „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДП „БГЦПО“, кл.Царево“;
Прогнозно количество за период от 12 (дванадесет) месеца по ОП № 1-18 917.01 лева без ДДС; по ОП № 2 – 21 608.00 лева без ДДС, по ОП № 3 – 26 085.77лева, по ОП № 4 – 23 403.32 лева, по ОП № 5 – 38 561.05 лева.
Общата прогнозна стойност за доставка на ел. енергия за период от 12 (дванадесет) месеца е 128 575.54 лева без ДДС. Реалните стойности на договорите ще бъдат определени от реалното потребление на обектите за периода на договорите, като общата им стойност се формира на база цените определени от КЕВР.

Индивидуален номер на процедурата: 0003422
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 128575.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Танев
 • Телефон/и за контакт: 042/ 601 156
Документи
 • Решение за доставка на електроенергия за ДП БГЦПО

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-02 08:36:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078339046
  Удостоверено време: 02.03.2018 08:36:01
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2018 06:36:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на електроенергия за клон Плевен с ЧЕЗ

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-20 11:49:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086117391
  Удостоверено време: 20.06.2018 11:49:45
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2018 08:49:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор с ЧЕЗ

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-20 11:50:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086117427
  Удостоверено време: 20.06.2018 11:50:04
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2018 08:50:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка клон Плевен

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-06-28 12:41:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086833094
  Удостоверено време: 28.06.2018 12:41:06
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2018 09:41:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на електроенергия за клонове Пазарджик, Смолян, Стара Загора и Царево с ЕВН

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-20 13:33:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088441131
  Удостоверено време: 20.07.2018 13:33:42
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2018 10:33:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор с ЕВН

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-20 13:33:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088441149
  Удостоверено време: 20.07.2018 13:33:58
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2018 10:33:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчка - ЕВН

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-07-20 13:34:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088441178
  Удостоверено време: 20.07.2018 13:34:14
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2018 10:34:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори