Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 02868-2017-005 статус: възложена

Доставка и разпределение на природен газ до обекти на Държавно предприятие "БГЦПО" гр.София по три обособени позиции. Обособена позиция № 1 "Доставка и

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2017-11-16 14:51:32