Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Доставка и разпределение на природен газ до обекти на Държавно предприятие "БГЦПО" гр.София по три обособени позиции. Обособена позиция № 1 "Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Пазарджик". Обособена позиция № 2. "Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Плевен". Обособена позиция № 3 "Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Стара Загора".

Дата и час на публикуване: 2017-11-16 14:51:32Последна промяна: 2017-12-01 11:04:52
АОП номер: 02868-2017-005 Статус: възложена

Предмет на обществената поръчка е доставка и разпределение на природен газ до обектите на ДП "БГЦПО" гр.София, клон Пазарджик, клон Пленев и клон Стара Загора. Място на изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1"Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Пазарджик, до обектите на клона, находящи се в гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" № 17, с прогнозно коичество в хил.куб.метра - 17.00, годишно; Място на изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 "Доставка и разпеделение на природен газ за нуждите на ДП"БГЦПО", кл.Плевен, до обектите на клона, находящи се в гр.Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 16, с прогнозно количество в хил.куб.метра - 45.00, годишно; Място на изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3 "Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Стара Загора, до обектите на клона, находящи се в гр.Стара Загора, ул. "Капитан Петко войвода" № 34, с прогнозно количество в хил.куб.метра - 40.00, годишно. Срок на изпълнение на поръчката - пет години, считано от 01.01.2018г.

Индивидуален номер на процедурата: 0003168
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 307074.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09123000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Танев
 • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи
 • Доставка и разпределение на природен газ до обекти на Държавно предприятие "БГЦПО" гр.София по три обособени позиции. Обособена позиция № 1 "Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Пазарджик". Обособена позиция № 2. "Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Плевен". Обособена позиция № 3 "Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Стара Загора".

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-16 14:51:32
 • Обявление за възлагане Овергаз

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-02-14 13:57:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077856882
  Удостоверено време: 14.02.2018 13:57:26
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2018 11:57:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор доставка на природен газ Пазарджик

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-14 13:57:34
  Дата и час на промяна: 2019-09-24 17:16:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109357833
  Удостоверено време: 24.09.2019 17:16:46
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2019 14:16:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор Пазарджик

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-14 13:57:42
  Дата и час на промяна: 2019-09-25 11:09:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109377933
  Удостоверено време: 25.09.2019 11:09:26
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2019 08:09:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на природен газ-Стара Загора

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-14 13:57:54
  Дата и час на промяна: 2019-09-24 17:19:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109357924
  Удостоверено време: 24.09.2019 17:19:02
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2019 14:19:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор-Стара Загора

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-14 13:58:03
  Дата и час на промяна: 2019-09-25 11:10:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109377961
  Удостоверено време: 25.09.2019 11:10:01
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2019 08:10:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане Аресгаз

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-02-14 15:35:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077861855
  Удостоверено време: 14.02.2018 15:35:47
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2018 13:35:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Аресгаз-Плевен

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-14 15:35:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077861859
  Удостоверено време: 14.02.2018 15:35:54
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2018 13:35:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор Аресгаз-Плевен

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-14 15:36:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077861863
  Удостоверено време: 14.02.2018 15:36:01
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2018 13:36:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори