Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2020-05-26 11:22:34
АОП номер: 2868-2020-0005 Статус: възложена

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на обекти и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции:

 

Първа обособена позиция: Денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти и имущество на   ДП „БГЦПО”, клон Пазарджик ;

Втора обособена позиция: Нощна невъоръжена физическа охрана на обекти и имущество на    ДП „БГЦПО”, клон Смолян;

Трета обособена позиция: Денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти и имущество на ДП „БГЦПО“, клон Царево;

Индивидуален номер на процедурата: 0006329
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 106016.40 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-18 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Танев
 • Телефон/и за контакт: 042 601 156 , 0886 847438
Документи
 • Решение за процедура Охрана

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-26 11:25:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124778662
  Удостоверено време: 26.05.2020 11:25:54
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2020 08:25:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за процедура Охрана

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-05-26 11:25:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124778672
  Удостоверено време: 26.05.2020 11:25:57
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2020 08:25:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи за процедура Охрана

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-26 11:25:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124778676
  Удостоверено време: 26.05.2020 11:25:59
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2020 08:25:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП за процедура Охрана

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2020-05-26 11:26:02
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124778681
  Удостоверено време: 26.05.2020 11:26:02
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2020 08:26:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение №1 за участие в процедурата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-09 09:00:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125567950
  Удостоверено време: 09.06.2020 09:00:58
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2020 06:00:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от заседание на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-25 13:58:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127072466
  Удостоверено време: 25.06.2020 13:58:01
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2020 10:58:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-07-16 09:29:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128405948
  Удостоверено време: 16.07.2020 09:29:07
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2020 06:29:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 процедура Охрана

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-29 15:26:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129460309
  Удостоверено време: 29.07.2020 15:26:46
  Удостоверено време по UTC: 29.07.2020 12:26:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 процедура Охрана

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-29 15:26:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129460314
  Удостоверено време: 29.07.2020 15:26:49
  Удостоверено време по UTC: 29.07.2020 12:26:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисия процедура Охрана

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-29 15:26:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129460316
  Удостоверено време: 29.07.2020 15:26:53
  Удостоверено време по UTC: 29.07.2020 12:26:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение процедура Охрана

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-07-29 15:26:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129460321
  Удостоверено време: 29.07.2020 15:26:56
  Удостоверено време по UTC: 29.07.2020 12:26:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за Охрана клон Пазарджик

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-28 15:29:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133487371
  Удостоверено време: 28.09.2020 15:29:39
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2020 12:29:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи догов Охрана клон Пазарджик

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-28 15:29:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133487379
  Удостоверено време: 28.09.2020 15:29:43
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2020 12:29:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Охрана клон Смолян

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-28 15:29:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133487383
  Удостоверено време: 28.09.2020 15:29:47
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2020 12:29:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор Охрана Смолян

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-28 15:29:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133487388
  Удостоверено време: 28.09.2020 15:29:50
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2020 12:29:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Охрана Царево

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-28 15:29:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133487390
  Удостоверено време: 28.09.2020 15:29:54
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2020 12:29:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи договор Охрана Царево

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-28 15:29:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133487396
  Удостоверено време: 28.09.2020 15:29:58
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2020 12:29:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане Охрана, Пазарджик, Смолян , Царево

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-09-29 10:57:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133518209
  Удостоверено време: 29.09.2020 10:57:59
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2020 07:57:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори