Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
статус: отворена

Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавно предприятие "БГЦПО" гр.София по пет обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2017-12-01 08:36:20
АОП номер: 02868-2017-004 статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София по обособени позиции - втора процедура

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:49:43
АОП номер: 02868-2017-003статус: затворена

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции-втора процедура

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-07 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:13:55
АОП номер: 02868-2017-002статус: възложена

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-04 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-17 11:11:49
АОП номер: 02868-2017-001статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-04 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-17 10:36:24