Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 3
АОП номер: 02868-2019-0001статус: затворена

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на обекти и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-13 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-11 15:01:57
АОП номер: 02868-2018-0007статус: прекратена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО” гр.София, клон Стара Загора

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-20 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-22 13:26:39
АОП номер: 02868-2018-0006статус: прекратена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО” гр.София, клон Смолян

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-20 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-22 13:20:23
АОП номер: 02868-2018-0006статус: прекратена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО” гр.София, клон Плевен

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-20 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-22 13:14:29
АОП номер: 02868-2018-0005статус: прекратена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО” гр.София клон Пазарджик

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-20 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:51:38