Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 02868-2017-002статус: затворена

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-04 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-17 11:11:49
АОП номер: 02868-2017-001статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-04 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-17 10:36:24