Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 5
АОП номер: 2868-2019-0012статус: прекратена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София,за нуждите на кл.Стара Загора по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-12 09:41:58
АОП номер: 2868-2019-0011статус: прекратена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София,за нуждите на кл.Смолян по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-12 09:36:22
АОП номер: 2868-2019-0010статус: прекратена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София,за нуждите на кл.Плевен по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-12 09:25:15
АОП номер: 2868-2019-0009статус: прекратена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София,за нуждите на кл. Пазарджик по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-12 09:16:11
АОП номер: 2868-2019-0008статус: затворена

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-11 14:38:10