Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 4
АОП номер: 2868-2019-0006статус: отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София,за нуждите на кл.Царево по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-04 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-10 13:15:48
АОП номер: 2868-2019-0005статус: отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София,за нуждите на кл.Стара Загора по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-04 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-10 13:07:51
АОП номер: 2868-2019-0004статус: отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София,за нуждите на кл.Смолян по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-04 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-10 12:12:32
АОП номер: 2868-2019-0003статус: отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София,за нуждите на кл.Плевен по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-04 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-10 11:58:16
АОП номер: 02868-2019-0002статус: отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София,за нуждите на кл.Пазарджик по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-04 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-10 11:38:43