Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
статус: прекратена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Дата и час на публикуване: 2018-03-19 13:32:45
статус: отворена

Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Плевен"; Обособена позиция № 3 " Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДП "БГЦПО",

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2018-03-02 08:35:48
статус: отворена

Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавно предприятие "БГЦПО" гр.София по пет обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2017-12-01 08:36:20
АОП номер: 02868-2017-004 статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София по обособени позиции - втора процедура

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:49:43
АОП номер: 02868-2017-003статус: възложена

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции-втора процедура

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-07 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:13:55