Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 8
АОП номер: 2868-2020-0009статус: отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО” гр.София за нуждите на клон Стара Загора по обособени позиции.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-27 13:24:36
АОП номер: 2868-2020-0008статус: отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО” гр.София за нуждите на клон Смолян по обособени позиции.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-27 13:17:53
АОП номер: 2868-2020-0007статус: отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО” гр.София за нуждите на клон Плевен по обособени позиции.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-27 12:43:00
АОП номер: 2868-2020-0006статус: отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София,за нуждите на кл.Пазарджик по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-27 12:30:34
АОП номер: 2868-2020-0005статус: отворена

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-18 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-26 11:22:34