Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на обекти и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-02-11 15:01:57
АОП номер: 02868-2019-0001 Статус: възложена

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

6.1. Обособена позиция: Денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти и имущество на   ДП „БГЦПО”, клон Пазарджик ;

Обект на охрана са сграда и имущество на ДП „БГЦПО”, кл.Плевен, находящи се в гр.Пазарджик , ул. „Пловдивска” № 17.

Обектът на охраната включва: двор, сграда, състояща се от учебен корпус, общежитие и столова, Паркинг за автомобили.

Охраната следва да бъде организирана при денонощен – 24 часов ежедневен режим на работа, чрез мининум 4 броя охранители, окомплектовани в минимум един денонощен пост.

По време на дежурствата охранителите трябва да бъдат с опознавателни знаци и униформа на охранителната фирма.

6.2.Обособена позиция: Нощна невъоръжена физическа охрана на обекти и имущество

на ДП „БГЦПО”, клон Смолян;

Обект на охрана са сграда и имущество на ДП „БГЦПО”, кл.Смолян, находящи се в гр.Смолян, ул.”Коста Аврамиков” № 31 и включва: двор, сграда, състояща се от общежитие, учебни козметичен и фризьорски салони, котелно отделение и учебен ресторанта.

Обектът на охраната включва: двор, сграда, състояща се от общежитие, хотелска част, козметичен и фризьорски салони, котелно отделение и ресторант, паркинг на автомобили.

Охраната следва да бъде организирана при нощен  – 12 часов ежедневен режим на работа, чрез мининум 2 броя охранители, окомплектовани в минимум един пост.

6.3.Обособена позиция: Денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти и имущество на   на  ДП „БГЦПО”, клон Царево;

Обект на охрана са сграда и имущество на ДП „БГЦПО”, кл. Царево, находящи се в гр.Царево , ул. „Нестинарка” № 2, включващи:

-   една основна сграда, разположена на 6 дка площ. Разделена е на 4 основни блока: хотелска част и администрация, пансион, учебен блок на 4 етажа с кабинети,  ресторант/менза. 

-   паркинг за служебни коли и на гости и клиенти на центъра.

Центърът  е с два входа – централен с подстъп към сградата и транспортен с подстъп към паркинга.

Охранителната дейност ще се извършва от един пост при главния портал на сградата при 24 часов режим, чрез мининум 4 броя охранители, окомплектовани в минимум един денонощен пост, седем дни в седмицата и денонощието. Охранителите ще осъществяват пропускателен режим на главния вход, ще съхраняват ключовета на ползвателите на стаите и кабинетите. Ще осъществяват обход от западната страна на центъра, където е разположена чилър системата и паркигнаг.

Всички охранители трябва да бъдат с опознавателни знаци и униформа за съответния сезон, както и да разполагат с техническа екипировка за комуникация и наблюдение.

Индивидуален номер на процедурата: 0004651
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 83000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-13 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Танев
 • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи
 • Обявление за предварителен контрол

  Вид на документа: Обявление за предварителна информация - за публични възложители
  Дата и час на публикуване: 2019-02-11 15:02:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095259434
  Удостоверено време: 11.02.2019 15:02:12
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2019 13:02:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура Охрана

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-18 13:43:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095488353
  Удостоверено време: 18.02.2019 13:43:17
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2019 11:43:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за процедура Охрана

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-02-18 13:43:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095488366
  Удостоверено време: 18.02.2019 13:43:24
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2019 11:43:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-18 13:43:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095488377
  Удостоверено време: 18.02.2019 13:43:33
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2019 11:43:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2019-02-26 09:51:53
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095988694
  Удостоверено време: 26.02.2019 09:51:53
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2019 07:51:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от заседание на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-18 12:57:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096956884
  Удостоверено време: 18.03.2019 12:57:40
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2019 10:57:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти Охрана

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-04-05 13:13:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098010350
  Удостоверено време: 05.04.2019 13:13:40
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2019 10:13:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от заседание на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-04-19 08:45:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098942263
  Удостоверено време: 19.04.2019 08:45:20
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2019 05:45:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от заседание на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-04-19 08:45:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098942266
  Удостоверено време: 19.04.2019 08:45:24
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2019 05:45:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-04-19 08:45:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098942269
  Удостоверено време: 19.04.2019 08:45:27
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2019 05:45:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на кандидатите

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2019-04-19 08:45:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098942273
  Удостоверено време: 19.04.2019 08:45:31
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2019 05:45:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за охрана клон Пазарджик

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-06-27 13:32:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103933377
  Удостоверено време: 27.06.2019 13:32:07
  Удостоверено време по UTC: 27.06.2019 10:32:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор Охрана Пазарджик

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-06-27 13:32:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103933385
  Удостоверено време: 27.06.2019 13:32:12
  Удостоверено време по UTC: 27.06.2019 10:32:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Охрана Смолян

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-06-27 13:32:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103933391
  Удостоверено време: 27.06.2019 13:32:16
  Удостоверено време по UTC: 27.06.2019 10:32:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор Охрана Смолян

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-06-27 13:32:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103933405
  Удостоверено време: 27.06.2019 13:32:21
  Удостоверено време по UTC: 27.06.2019 10:32:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Охрана клон Царево

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-06-27 13:32:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103933410
  Удостоверено време: 27.06.2019 13:32:25
  Удостоверено време по UTC: 27.06.2019 10:32:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи договор Охрана Царево

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-06-27 13:32:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103933422
  Удостоверено време: 27.06.2019 13:32:30
  Удостоверено време по UTC: 27.06.2019 10:32:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-06-27 15:10:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103945163
  Удостоверено време: 27.06.2019 15:10:03
  Удостоверено време по UTC: 27.06.2019 12:10:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори