ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ (БРОШУРИ, ПОСТЕРИ, БАНЕРИ И ДР.) ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИИКТ-БАН

Дата и час на публикуване: 2019-04-04 17:43:56Последна промяна: 2019-04-04 17:43:51
АОП номер: 04147-2019-0005 Статус: възложена

Услугата включва изработване и доставка на рекламни и информационни материали за нуждите на ИИКТ-БАН. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Изработка на рекламни и информационни материали включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, съгласно Решение № 591 на MC от 18.07.2016 г.“;

Обособена позиция 2: „Изработка на рекламни и информационни материали извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”. 

Индивидуален номер на процедурата: 0004827
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 13000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-02 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: доц. Тодор Гюров
  • Телефон/и за контакт: 02 979 6343 или 02 8737486
Документи