ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 9073744статус: затворена

Осигуряване на хотелски резервации и настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Институт по информационни и комуникационни технологии

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-20 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-12 13:09:14
ID номер: 9073742статус: затворена

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Институт по информационни и комуникационни

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-20 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-12 13:05:22
ID номер: 9073138статус: затворена

Доставка на счетоводни книги, папки и други включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, канцеларски материали, принадлежности за офиса, касети с тонер и други за

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-28 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-20 16:21:53
ID номер: 9073139статус: затворена

Доставка на компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на Институт по информационни и комуникационни технологии

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-28 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-20 15:56:00
ID номер: 9072179 статус: затворена

Подготовка на входни данни за уеб-базирана платформа подпомагаща вземането на решения на доброволчески екипи в случаите на горски пожари и наводнения

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-26 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-12 17:51:34