ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 9086075статус: възложена

Доставка на счетоводни книги, папки и други включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, канцеларски материали, принадлежности за офиса, касети с тонер и други за

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-18 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-26 15:01:41
ID номер: 9084413статус: възложена

„Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-04 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-19 17:21:28
ID номер: 9075261статус: възложена

Интернет-базирана система за поддържане на вземане на решение при създаване на иновационни клъстери от Малки и Средни Предприятия

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-02 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-24 11:59:53
ID номер: 9073744статус: възложена

Осигуряване на хотелски резервации и настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Институт по информационни и комуникационни технологии

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-20 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-12 13:09:14
ID номер: 9073742статус: възложена

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Институт по информационни и комуникационни

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-20 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-12 13:05:22