ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9061971статус: възложена

Oсигуряване на въздушен и наземен транспорт на пътници и багаж за нуждите на ИИКТ-БАН във връзка с провеждане на обучителен курс ATC "COUNTERING ISIS RADICALISATION ACTIVITIES THROUGH THE

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-09 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-03-02 15:00:00
ID номер: 9061792статус: възложена

Организиране на обучителен курс ATC "COUNTERING ISIS RADICALISATION ACTIVITIES THROUGH THE CYBERSPACE IN THE REGION OF SOUTH-EAST EUROPE", NATO SPS G. 5257 в гр. Охрид, Република Македония“ за нуждите на ИИКТ-БАН

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-06 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-02-24 10:50:59