ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 9075261статус: възложена

Интернет-базирана система за поддържане на вземане на решение при създаване на иновационни клъстери от Малки и Средни Предприятия

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-02 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-24 11:59:53
ID номер: 9073744статус: възложена

Осигуряване на хотелски резервации и настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Институт по информационни и комуникационни технологии

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-20 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-12 13:09:14
ID номер: 9073742статус: възложена

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Институт по информационни и комуникационни

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-20 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-12 13:05:22
ID номер: 9073138статус: възложена

Доставка на счетоводни книги, папки и други включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, канцеларски материали, принадлежности за офиса, касети с тонер и други за

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-28 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-20 16:21:53
ID номер: 9073139статус: възложена

Доставка на компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на Институт по информационни и комуникационни технологии

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-28 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-20 15:56:00