ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9041975статус: възложена

Доставка на канцеларски и офис материали, офис хартия и оригинални касети с тонер за нуждите на ИИКТ-БАН за период до 31 януари 2016 г.

Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-01 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-05-20 15:00:00
статус: приключена

Изработка и поддръжка на софтуерно решение, допълнителни услуги по публикуване на данни за риска от свлачища и гаранционна поддръжка на изработената база данни

Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-18 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-06-05 16:00:00
ID номер: 9041977статус: възложена

Изработка на рекламни материали по проект АКОМИН (AComIn, Advanced Computing for Innovation)

Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-01 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-05-20 15:00:00
ID номер: 9037441статус: възложена

Доставка на компютърно и друго обурудване” за нуждите на проект ДО1-192 „Съфинансиране на AcomIn (Advanced Computing for Innovation)

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-22 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-12-13 15:00:00
ID номер: 9037440статус: възложена

Доставка на консумативи за 3D принтер Projet 460+ по проект АКОМИН (AcomIn, Advanced Computing for Innovation)

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-22 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-12-13 15:00:00