ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София
  • Начало
  • Пазарни консултаци по чл. 44

Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 3
пазарна консултация по чл. 44

„Модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на лаборатория „Автоматизация на иновативни технологични процеси“ в източната част на блок 2 на ИИКТ-БАН на

Дата и час на публикуване: 2020-06-30 17:34:55
пазарна консултация по чл. 44

Доставка на софтуер за лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ по проект BG05M2OP001-1.001-0003 "Център за върхови постижения по Информатика и

Дата и час на публикуване: 2020-06-02 17:58:16
пазарна консултация по чл. 44

„ВНЕДРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА СОФТУЕР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА RDF И СВЪРЗАНИ ДАННИ GRAPHDB С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНСУМАЦИЯ НА ДАННИТЕ

Дата и час на публикуване: 2020-03-16 12:02:31
пазарна консултация по чл. 44

Пазарно проучване по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗОП относно предстоящо провеждане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за извършване на „

Дата и час на публикуване: 2019-11-20 00:08:16
пазарна консултация по чл. 44

Пазарно проучване за извършване на Доставка на система за индустриална рентгенова компютърна томография за лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен

Дата и час на публикуване: 2019-10-18 11:07:34