ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Други документи

страница 1 от 2

Обява за провеждане на трети търг с явно наддаване на следните устройства: рутер Juniper M40 и рутер Juniper M160, собственост на ИИКТ-БАН

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-06-17 11:00:09

Заповед за провеждане на трети търг с явно наддаване на следните устройства: рутер Juniper M40 и рутер Juniper M160, собственост на ИИКТ-БАН

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-06-17 11:00:09

Обява за провеждане на трети търг с тайно наддаване на следните устройства: 22 сървера и комуникационна система Myrinet, собственост на ИИКТ-БАН

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-06-17 11:00:09

Заповед за провеждане на трети търг с тайно наддаване на следните устройства: 22 сървера и комуникационна система Myrinet, собственост на ИИКТ-БАН

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-06-17 11:00:09

Обява за провеждане на повторен търг с явно наддаване на следните устройства: рутер Juniper M40 и рутер Juniper M160, собственост на ИИКТ-БАН.

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-06-02 11:07:51