ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 04147-2019-0008статус: отворена

Модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ в западната част на сутерена в блок 2 на ИИКТ-БАН на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-06 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-17 17:52:01
АОП номер: 04147-2019-0005статус: затворена

УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ (БРОШУРИ, ПОСТЕРИ, БАНЕРИ И ДР.) ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИИКТ-БАН

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-04 17:43:56
статус: затворена

„Изпълнение на мерки за публичност и визуализация, включващи изработка и доставка на рекламни и информационни материали по проект „BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-22 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-03-29 17:37:54
статус: възложена

Текущ ремонт (подготовка) на помещения за лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ в западната част на сутерена в блок 2 на ИИКТ-БАН на ул. "акад. Г.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-28 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-27 17:22:49