ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
статус: отворена

Текущ ремонт (подготовка) на помещения за лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ в западната част на сутерена в блок 2 на ИИКТ-БАН на ул. "акад. Г.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-28 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-27 17:22:49