ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 04147-2020-0010статус: затворена

Модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на лаборатория „Автоматизация на иновативни технологични процеси“ в източната част на блок 2 на ИИКТ-БАН на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-09-07 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-08-06 14:12:18
АОП номер: 04147-2019-0010статус: възложена

„Подмяна на дограма и ремонт на тоалетни в сгради на ИИКТ- БАН” по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-11 17:24:03
АОП номер: 04147-2019-0009статус: приключена

Модернизация (подготовка) на помещения и доставяне и инсталиране на поддържащо оборудване за изграждане на Център за данни (Data център) в югозападната част на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-26 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-05 17:14:10
АОП номер: 04147-2019-0008статус: приключена

Модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ в западната част на сутерена в блок 2 на ИИКТ-БАН на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-06 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-17 17:52:01
АОП номер: 04147-2019-0005статус: възложена

УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ (БРОШУРИ, ПОСТЕРИ, БАНЕРИ И ДР.) ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИИКТ-БАН

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-04 17:43:56