ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 04147-2015-0001статус: приключена

Доставка на електрическа енергия средно напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-03-17 15:00:00
АОП номер: 04147-2014-0004статус: възложена

Осигуряване на резервации за нощувки и настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на ИИКТ-БАН по линия на проекта AComIn: Advanced Computing for Innovation

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-09 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-12 15:00:00
АОП номер: 04147-2014-0003статус: приключена

Доставка и инсталиране на оборудване и софтуер за изграждане на многофункционален високопроизводителен компютърен комплекс

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-10-16 13:43:58