ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 04147-2018-0003статус: затворена

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ИИКТ-БАН

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-06 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-31 12:33:24
АОП номер: 04147-2018-0002статус: затворена

Доставка на специализиран софтуер за съхранение на RDF и свързани данни

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-28 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-21 12:32:40
АОП номер: 875215статус: възложена

ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ СЪРВЪРИ И ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ - ИИКТ-БАН

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-30 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-29 11:57:07