ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 5
АОП номер: 04147-2020-0009статус: затворена

„Доставка на система за индустриална рентгенова компютърна томография с висока резолюция за Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ по проект

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-08-21 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-07-21 18:25:38
АОП номер: 04147-2020-0008статус: прекратена

„Доставка на система за индустриална рентгенова компютърна томография с висока резолюция за Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ по проект

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-30 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-22 16:33:17
АОП номер: 04147-2020-0007статус: възложена

„ДОСТАВКА НА СИСТЕМА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ПЕТАБАЙТИ ОТ ДАННИ“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-30 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-22 13:06:53
АОП номер: 04147-2020-0004статус: приключена

„ДОСТАВКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА СОФТУЕР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА RDF И СВЪРЗАНИ ДАННИ GRAPHDB С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНСУМАЦИЯ НА

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-02 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-04-03 19:11:22
АОП номер: 04147-2020-0006статус: възложена

Доставка на комбинирана система включваща електромагнитен генератор на трептения и безконтактен лазерен виброметър за лаборатория за 3D дигитализация и

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-11 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-04-03 19:05:41