ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 3
АОП номер: 04147-2019-0016статус: отворена

„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ОФИСА, КАСЕТИ С ТОНЕР И ДРУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИИКТ-БАН“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-08 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-06 12:33:12
АОП номер: 04147-2019-0015статус: отворена

„ДОСТАВКА НА СИСТЕМА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ПЕТАБАЙТИ ОТ ДАННИ“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-11 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-04 19:26:24
АОП номер: 04147-2019-0014статус: прекратена

Доставка на оборудване за лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ по проект BG05M2OP001-1.001-0003„Център за върхови постижения по Информатика и

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-16 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-12 20:06:07
АОП номер: 01175-2019-0003статус: възложена

„Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН)

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Дата и час на публикуване: 2019-08-08 12:47:50
АОП номер: 04147-2019-0013статус: прекратена

ДОСТАВКА НА СИСТЕМА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ПЕТАБАЙТИ

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-16 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-02 16:41:56