Община Дългопол
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 5
АОП номер: 00127-2016-0012статус: възложена

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Дългопол, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-14 11:31:59
АОП номер: 00127-2016-0011статус: възложена

Възлагане на допълнителни СМР в обхвата на проектВъзлагане на допълнителни СМР в обхвата на проект „Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-04-14 11:17:57
АОП номер: 00127-2016-0009статус: възложена

Възлагане на допълнителни СМР в обхвата на проект: „Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол за обособена позиция № 2 - Изпълнение

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-04-13 11:05:06
АОП номер: 00127-2016-0010статус: възложена

Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол за обособена позиция № 6 - Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-04-13 11:05:06
АОП номер: 00127-2016-0008статус: прекратена

Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-13 10:53:49