Община Дългопол
  • Начало
  • Пазарни консултаци по чл. 44

Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 2
пазарна консултация по чл. 44

"Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следните подобекти СОУ "Климент Охридски" - гр. Дългопол“

Дата и час на публикуване: 2019-09-27 12:02:27
пазарна консултация по чл. 44

Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следните подобекти СОУ "Климент Охридски" - гр. Дългопол

Дата и час на публикуване: 2019-09-03 15:17:49
пазарна консултация по чл. 44

Топлинно изолиране на покрив на Многофункционална сграда „Младост“ и ремонтни дейности по покрив на Административна сграда на Община Дългопол за проект:

Дата и час на публикуване: 2019-05-24 10:04:39
пазарна консултация по чл. 44

Доставка и монтаж на осветителни тела за проект: „Основен ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Административна сграда „Б“ на община Дългопол

Дата и час на публикуване: 2018-11-29 14:26:03
пазарна консултация по чл. 44

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ

Дата и час на публикуване: 2018-11-29 14:25:02