Община Дългопол

Възлагане на допълнителни СМР в обхвата на проект: „Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол за обособена позиция № 2 - Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол в ОУ „Христо Ботев”, с. Партизани”

Дата и час на публикуване: 2016-04-13 11:05:06Последна промяна: 2016-06-08 13:32:29
АОП номер: 00127-2016-0009 Статус: възложена

Възлагане на допълнителни СМР в обхвата на проект: „Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол за обособена позиция № 2 - Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол в ОУ „Христо Ботев”, с. Партизани” Прогнозната стойност на поръчката е3 000 лв. /три хиляди лева/ без вкл. ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0000809
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 728828/13.04.2016г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 11:05:06
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-22 17:33:11
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-22 17:33:11
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 09:47:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047930037
  Удостоверено време: 08.06.2016 09:47:14
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 06:47:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 14:18:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047946143
  Удостоверено време: 08.06.2016 14:18:38
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 11:18:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане - Арк билдинг

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 16:53:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049415452
  Удостоверено време: 11.07.2016 16:53:48
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 13:53:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори