Община Дългопол

Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол за обособена позиция № 6 - Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол в Административна сграда кметство (сграда А) – гр. Дългопол

Дата и час на публикуване: 2016-04-13 11:05:06Последна промяна: 2016-06-08 13:31:37
АОП номер: 00127-2016-0010 Статус: възложена

Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол за обособена позиция № 6 - Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол в Административна сграда кметство (сграда А) – гр. Дългопол

Индивидуален номер на процедурата: 0000810
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 051 722 185
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 728824/13.04.2016г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 11:05:06
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-18 11:11:12
 • Протокол на комисията - 22.04.2016г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-25 17:11:37
 • Доклад на комисията - 22.04.2016г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-25 17:11:37
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 09:42:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047929745
  Удостоверено време: 08.06.2016 09:42:39
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 06:42:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 14:10:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047945634
  Удостоверено време: 08.06.2016 14:10:57
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 11:10:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори