Община Дългопол

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за планиране, възлагане и контрол на обществените поръчки в Община Дългопол

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-01-14 11:03:53