Община Дългопол

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
ID номер: 9091006статус: възложена

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж и проект „Топъл обяд” на територията на община Дългопол, за периода 2019/2020 година”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-16 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-02 10:14:27
ID номер: 9090064статус: възложена

Извършване на СМР на обект: Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Дългопол в ПИ №24565.502.1728 по плана на гр. Дългопол, община Дългопол

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-09 10:10:14
ID номер: 9090037статус: възложена

“Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, на територията на Община Дългопол.”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:29:53
статус: възложена

„Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи по покривна конструкция и на част от фасадата на административна сграда А на общинска администрация гр.

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-08 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-05 15:35:30
ID номер: 9085486статус: възложена

„Доставка на нови контейнери тип „Бобър“ за събиране на отпадъци с вместимост 1100 литра“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-08 08:48:24