Община Дългопол

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
ID номер: 9090064статус: отворена

Извършване на СМР на обект: Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Дългопол в ПИ №24565.502.1728 по плана на гр. Дългопол, община Дългопол

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-23 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-09 10:10:14
ID номер: 9090037статус: удължена

“Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, на територията на Община Дългопол.”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:29:53
статус: възложена

„Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи по покривна конструкция и на част от фасадата на административна сграда А на общинска администрация гр.

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-08 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-05 15:35:30
ID номер: 9085486статус: възложена

„Доставка на нови контейнери тип „Бобър“ за събиране на отпадъци с вместимост 1100 литра“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-08 08:48:24
ID номер: 9081491статус: приключена

“Доставка на употребяван лек автомобил за нуждите на община Дългопол”.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-04 08:43:35