Община Дългопол

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 00127-2019-0007статус: възложена

„Доставка на горива и смазочни материали, на територията на Република България, за автомобилния парк на община Дългопол”.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-06-07 12:13:50
АОП номер: 00127-2018-0005статус: възложена

„Доставка на горива и смазочни материали, на територията на Община Дългопол, за автомобилния парк на община Дългопол”.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2018-09-17 14:29:00
АОП номер: 00127-2018-0004статус: приключена

„Доставка на горива и смазочни материали, на територията на Република България, за автомобилния парк на община Дългопол".

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2018-06-04 15:37:26
АОП номер: 00127-2017-12статус: приключена

„Доставка на горива и смазочни материали за автомобилния парк на община Дългопол”.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2017-11-16 15:23:28
АОП номер: 00127-2017-0006статус: приключена

Доставка на горива и смазочни материали за автомобилния парк на община Дългопол.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2017-07-04 13:31:36