Община Дългопол

Възлагане на допълнителни СМР в обхвата на проектВъзлагане на допълнителни СМР в обхвата на проект „Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи

Дата и час на публикуване: 2016-04-14 11:17:57Последна промяна: 2016-05-18 11:22:44
АОП номер: 00127-2016-0011 Статус: възложена

Възлагане на допълнителни СМР в обхвата на проектВъзлагане на допълнителни СМР в обхвата на проект „Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: ул."Цар Самуил" / от о.т.9 до о.т.184 / , ул."Л.Каравелов" / от о.т.182, през о.т.184, о.т.185, до о.т.206/ , ул."Патриарх Евтимий" / от о.т.206, през о.т.205, о.т.204, о.т.202, до РШсъщ. м/у о.т.202 и о.т.201 / , ул."Софроний Врачански" / от о.т.182 до РШсъщ. м/у о.т.182 и о.т.180 / , ул."Филип Тотю" /от о.т.185до о.т.186 / , ул.“Панайот Хитов" / от о.т.186 до о.т.205 / гр. Дългопол, община Дългопол” Прогнозната стойност на поръчката е 13 500.00 лв. /тринадесет хиляди и петстотин лв./ без вкл. ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0000811
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 729047/14.04.2016г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 11:17:57
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 11:17:57
 • Протокол на комисията - 19.04.2016г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-19 17:20:32
 • Доклад на комисията - 20.04.2016г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-20 17:21:15
 • Сключен договор №58/21.04.2016г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-21 15:22:30
 • Информация за сключен договор - 732311/04.05.2016г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-04 11:23:49
 • Информация за извършено плащане - Стоянов 06

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 16:49:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049415236
  Удостоверено време: 11.07.2016 16:49:10
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 13:49:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори