Община Дългопол

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 6
АОП номер: 00127-2019-0010статус: затворена

„Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на проект

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-27 12:18:19
АОП номер: 00127-2019-0009статус: прекратена

„Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на проект "С грижа за хората" договор № BG05M9OP001-2.040-0067-C01 по процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-30 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-10 09:45:22
АОП номер: 00127-2019-0008статус: затворена

Ревизия и възстановителни СМР на Западно дере; облицовка на Централно дере от Центъра до ул. "Маршал Толбухин"; ревизия и възстановителни СМР на Централно дере

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-28 11:24:04
АОП номер: 00127-2019-0006статус: приключена

„Доставка чрез покупка на специализиран автомобил „автовишка“ – втора употреба, за нуждите на община Дългопол”.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-10 11:27:50
АОП номер: 00127-2019-0005статус: прекратена

Ревизия и възстановителни СМР на Западно дере; облицовка на Централно дере от Центъра до ул. "Маршал Толбухин"; ревизия и възстановителни СМР на Централно дере

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-15 09:39:34