Община Дългопол

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 9
АОП номер: 00127-2020-0008статус: удължена

„ПРИСТРОЙКА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ I ,,ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА”, КВ. 45 ПО ПЛАНА НА С. ЦОНЕВО“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-27 15:29:10
АОП номер: 00127-2020-0007статус: удължена

СМР по две обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-24 11:41:41
АОП номер: 00127-2020-0006статус: удължена

„Изграждане на захранващ водопровод от помпена станция по ул. "Георги Димитров" до О.Т.199 на ул. "Антон Иванов" и от края на регулацията при ул. "Христо

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-20 17:18:03
АОП номер: 00127-2020-0003статус: възложена

„Закупуване на употребяван лек автомобил за нуждите на община Дългопол".

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-01 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-12 09:17:37
АОП номер: 00127-2020-0002статус: прекратена

„СМР по две обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-06 08:58:59