Община Дългопол
  • Начало

Профил на купувача - начало

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Дългопол, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Дългопол – гр. Дългопол, с.Медовец, с. Поляците, с. Партизани, с. Цонево, с. Величково - I-ви проект", „Реконструкция и рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Дългопол – гр. Дългопол, с.Медовец, с. Поляците, с. Партизани, с. Цонево - II -ри проект”, „Реконструкция и рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Дългопол – гр. Дългопол, с.Медовец, с. Поляците, с. Партизани, с. Цонево - III -ти проект” и „Реконструкция на общинска образователна инфраструктура на територията на община Дългопол“, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”
Обществени поръчки по ЗОП
Дата на публикуване: 2016-04-14 11:31:59
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-27 17:00:00