Община Дългопол

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Дългопол, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Дългопол – гр. Дългопол, с.Медовец, с. Поляците, с. Партизани, с. Цонево, с. Величково - I-ви проект", „Реконструкция и рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Дългопол – гр. Дългопол, с.Медовец, с. Поляците, с. Партизани, с. Цонево - II -ри проект”, „Реконструкция и рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Дългопол – гр. Дългопол, с.Медовец, с. Поляците, с. Партизани, с. Цонево - III -ти проект” и „Реконструкция на общинска образователна инфраструктура на територията на община Дългопол“, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

Дата и час на публикуване: 2016-04-14 11:31:59Последна промяна: 2017-10-23 12:08:51
АОП номер: 00127-2016-0012 Статус: възложена

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Дългопол, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за проектни предложения: „Реконструкция и рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Дългопол – гр. Дългопол, с.Медовец,  с. Поляците, с. Партизани, с. Цонево, с. Величково - I-ви проект", „Реконструкция и рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Дългопол – гр. Дългопол, с.Медовец,  с. Поляците, с. Партизани, с. Цонево - II -ри проект”,  „Реконструкция и рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Дългопол – гр. Дългопол, с.Медовец,  с. Поляците, с. Партизани, с. Цонево - III -ти проект”  и „Реконструкция на общинска образователна инфраструктура на територията на община Дългопол“,  финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

Индивидуален номер на процедурата: 0000812
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 267406.98 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79400000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-27 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Обявление за обществена поръчка - 729297/14.04.2016г.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 11:31:59
 • Решение за откриване на процедура - 729295/14.04.2016г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 11:31:59
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 11:31:59
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-01 17:10:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047687001
  Удостоверено време: 01.06.2016 17:10:01
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2016 14:10:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-01 18:10:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047688707
  Удостоверено време: 01.06.2016 18:10:43
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2016 15:10:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-06-01 18:11:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047688725
  Удостоверено време: 01.06.2016 18:11:46
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2016 15:11:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-07 17:40:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047911032
  Удостоверено време: 07.06.2016 17:40:09
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2016 14:40:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 10:03:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047931098
  Удостоверено време: 08.06.2016 10:03:15
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 07:03:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-29 12:08:06
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-29 12:08:06
 • Допълнително споразумение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-08-20 17:00:00