Община Дългопол

Публични покани

страница 1 от 3
статус: възложена

Ремонт на улици в гр. Дългопол

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-28 12:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-13 14:04:27
статус: възложена

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Дългопол за 2016 г.

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-24 12:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-07 13:57:55
статус: възложена

Доставка на материали за текуща поддръжка на общински сграден фонд на Община Дългопол за 2016 г./2017 г.

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-08 12:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-19 13:51:38
статус: възложена

Обособена позиция 1:“ Зимно поддържане на платното за движение на републикански пътища в границите на гр. Дългопол” Обособена позиция 2:”Зимно поддържане и

Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-13 12:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-30 13:46:00
статус: възложена

Доставка на специализиран автомобил с рампа за инвалиди за нуждите на проект „Независим живот за хората в неравностойно положение в Община Дългопол”

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-14 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-03 13:36:28