Община Дългопол

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 6
процедура по чл.20, ал.4

Договор за услуга - транспортна услуга за доставка на хранителни продукти в планински и малки населени места

Дата и час на публикуване: 2017-02-02 10:21:33
процедура по чл.20, ал.4

"Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради".

Дата и час на публикуване: 2016-12-14 16:54:50
процедура по чл.20, ал.4

"Почистване и изграждане на отводнителни съоръжения на подлез в с. Величково".

Дата и час на публикуване: 2016-12-14 16:54:47
процедура по чл.20, ал.4

Договор за доставка и монтаж на въздушен отоплител за автобус

Дата и час на публикуване: 2016-12-01 09:36:43
процедура по чл.20, ал.4

Договор за абонаментна поддръжка на програмен продукт "Актопис"

Дата и час на публикуване: 2016-12-01 09:34:33