ЦСМП - Кюстендил

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Кюстендил за срок от дванадесет месеца"

Дата и час на публикуване: 2021-04-01 12:10:26
Статус: прекратена

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Кюстендил за срок от дванадесет месеца"

Индивидуален номер на процедурата: 0006742
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кюстендил
Прогнозна стойност: 35632.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2021-04-11 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Даниела Трайкова
  • Телефон/и за контакт: 0888525661
Документи