ЦСМП - Кюстендил

Архив

страница 1 от 1
Електронни документи по чл.22б, ал.2 от ЗОП

Доставка на гориво за транспорт- бензин А95 Н и дизелово гориво за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Кюстендил - във филиалите в гр.Кюстендил,

Дата на публикуване: 2015-02-03Разгледай
Електронни документи по чл.22б, ал.2 от ЗОП

Информация за плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Електронни документи по чл.22б, ал.2 от ЗОП

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Кюстендил за 2014г.