ЦСМП - Кюстендил

Публични покани

страница 1 от 2
ID номер: 9052680статус: приключена

“Сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП - Кюстендил за срок от една календарна година, считано от датата на сключване на договора за

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-28 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-14 09:35:49
ID номер: 9050129статус: приключена

„Периодични доставки на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП - Кюстендил за срок от една календарна година, считано от датата на

Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-17 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-04 14:15:03
ID номер: 9046271статус: приключена

"Осигуряване на храна и ободряващи напитки по Наредба 011 на МТСП и МЗ от 21.12.2005г. чрез избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за

Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-09 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-29 15:06:52
ID номер: 9042668статус: приключена

"Сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП-Кюстендил за срок от една календарна година".

Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-19 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-06-10 16:15:01
ID номер: 9039761статус: приключена

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП - Кюстендил за срок от една календарна година

Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-25 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-03-13 10:00:00