ЦСМП - Кюстендил
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 00107-2015-0001статус: приключена

“Доставка на гориво за транспорт- бензин А95 Н и дизелово гориво за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Кюстендил и филиалите в гр. Кюстендил, гр. Дупница,

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-01 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-27 16:18:14
АОП номер: 630255статус: приключена

Доставка на гориво за транспорт - бензин А95 Н и дизелово гориво за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Кюстендил във филиалите в гр.Кюстендил, гр.Дупница,

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне с обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-01 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-10-21 10:00:00