ЦСМП - Кюстендил

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
ID номер: 00107-2020-0001статус: възложена

ИЗБОР НА ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЦСМП-КЮСТЕНДИЛ

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-10-19 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-10-06 13:35:10
ID номер: 9098948статус: възложена

Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на ЦСМП - Кюстендил през 2020г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-10 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-26 16:01:10
статус: прекратена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Кюстендил през 2020г. - на основание чл.191, ал.1, т.1, от ЗОП - Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез изпращане на покана

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-19 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-12 14:24:41
ID номер: 9097035статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Кюстендил за 2020 година

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-30 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-10 16:40:44
ID номер: 9093946статус: възложена

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор за стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар на нуждите

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-04 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-28 15:48:33