ЦСМП - Кюстендил

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за поддържане профила на купувача в ЦСМП-Кюстендил на основание чл.22 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-05-20 16:13:55

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в ЦСМП-Кюстендил

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-05-20 15:22:15

Вътрешни правила за публикуване на обществени поръчка в ПГЛП Владимир Димитров - Майстора - град Кюстендил

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-10-01 17:12:46