Община Ситово

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 6
ID номер: 2019-0002статус: възложена

"Пръскане против комари, чрез авиационно третиране на територията на Община Ситово, включително в района на бреговата ивица на река Дунав"

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-04 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-28 18:22:05
ID номер: 2019-0001статус: възложена

„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на строежи „Реконструкция на водоснабдителната мрежа за с. Искра, община Ситово“ и „Реконструкция на

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-09 17:06:39
ID номер: 2018-0007статус: възложена

„Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението на проект „Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Искра и с. Ситово, община Ситово по

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-26 11:37:33
ID номер: 2018-0006статус: приключена

Изпълнение на СМР за обекти общинска собственост на територията на Община Ситово

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-19 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-30 15:15:36
ID номер: 2018-0005статус: приключена

„Доставка чрез покупка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци – контейнер тип „Бобър“ 1.1 куб. м. за нуждите на Община Ситово“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-17 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-09-04 16:04:02