Община Ситово

"Пръскане против комари, чрез авиационно третиране на територията на Община Ситово, включително в района на бреговата ивица на река Дунав"

Дата и час на публикуване: 2019-06-28 18:22:05
ID номер: 2019-0002 Статус: възложена

Настоящата поръчка има за цел незабавно да се третира с авиационна техника за овладяване на популацията на комарите, предвид ежедневните валежи, които са благоприятна среда за тях.

Индивидуален номер на процедурата: 0005090
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Ситово
Прогнозна стойност: 16666.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-04 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Татяна Христова
 • Телефон/и за контакт: 086 882213
Документи
 • Заповед №192 от 28.06.2019г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2019-06-28 18:22:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104040691
  Удостоверено време: 28.06.2019 18:22:10
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2019 15:22:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до ЕТ „Ребус-Стоянка Георгиева“, гр.Силистра

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-06-28 18:22:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104040694
  Удостоверено време: 28.06.2019 18:22:12
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2019 15:22:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-28 18:22:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104040695
  Удостоверено време: 28.06.2019 18:22:15
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2019 15:22:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-06-28 23:28:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104048707
  Удостоверено време: 28.06.2019 23:28:58
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2019 20:28:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 05.07.2019г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-05 16:57:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104480980
  Удостоверено време: 05.07.2019 16:57:27
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2019 13:57:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №74 от 09.07.2019г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-07-09 19:56:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104750240
  Удостоверено време: 09.07.2019 19:56:20
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2019 16:56:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор - техническо и ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-09 19:57:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104750819
  Удостоверено време: 09.07.2019 19:57:39
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2019 16:57:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори