Община Ситово

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 7
АОП номер: 00630-2019-0007статус: отворена

Доставка на МПС- та и селскостопански прикачен инвентар за нуждите на Община Ситово по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-31 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-11 19:37:33
АОП номер: 00630-2019-0006статус: затворена

„Упражняване на строителен надзор на обект: „Пристройка на асансьор към съществуваща административна сграда на Община Ситово“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-28 18:09:04
АОП номер: 00630-2019-0005статус: затворена

„Изпълнение на СМР за обекти общинска собственост на територията на Община Ситово по обособени позиции“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-28 15:00:04
АОП номер: 00630-2019-0004статус: възложена

„Упражняване на строителен надзор на обект: „Ремонт на участъци от уличната мрежа и част от четвъртокласна пътна мрежа от територията на Община Ситово“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-07 19:59:23
АОП номер: 00630-2019-0003статус: възложена

„Ремонт (саниране, ремонт на покрив) на административна сграда в с. Ситово и Саниране и ремонт на сграда – кметство с.Искра, Община Ситово“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-15 17:28:46