Община Ситово

Публични покани

страница 1 от 2
ID номер: 9053023статус: приключена

Осъществяване на консултантски услуги по изготвяне на заявления за подпомагане и цялостна подготовка за кандидатстване на Община Ситово с проектни предложения

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-25 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-10-30 15:12:37
ID номер: 9053028статус: приключена

Доставка чрез покупка на активи за нуждите на Община Ситово по обособени позиции

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-25 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:18:44
ID номер: 9050045статус: приключена

Доставка чрез покупка на специализирани метални съдове за твърди битови отпадъци тип „Бобър” с полезен обем 1.1м3 за нуждите на Община Ситово"

Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-10 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-02 14:28:37
ID номер: 9043954статус: приключена

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол

Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-28 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-07-17 14:20:45
ID номер: 9043255статус: приключена

Строително ремонтни работи на общински обекти по обособени позиции”. Обществената поръчка е разделена в 2 обособени позиции.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-06-29 13:33:38