Община Ситово

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Ситово

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-12-17 17:33:47

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в Община Ситово

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-12-17 17:33:47