Община Ситово
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 2
АОП номер: 00630-2016-0003статус: приключена

Доставка на газьол за отопление и въглища / брикети и донбаски/, пелети за отоплителен сезон 2016/2017г. и доставка на автомобилни горива и смазочни материали за МПС в

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:05:56
АОП номер: 00630-2016-0002статус: приключена

Доставка чрез покупка на МПС-та за нуждите на Община Ситово по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-30 14:50:36
АОП номер: 00630-2016-0001статус: приключена

Строително монтажни работи на общински обект към проект "Съпричастие- подкрепа, отговорност

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-21 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-19 14:38:41
АОП номер: 00630-2015-0006статус: приключена

Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на детските и учебните заведения в Община Ситово

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-07 14:11:18
АОП номер: 00630-2015-0005статус: прекратена

Зимно поддържане и снегопочистване на общински и местни пътища в Община Ситово за 2015-2017г

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-07 13:45:17