Община Ситово

„Доставка чрез покупка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци – контейнер тип „Бобър“ 1.1 куб. м. за нуждите на Община Ситово“

Дата и час на публикуване: 2018-09-04 16:04:02Последна промяна: 2018-09-04 16:03:56
ID номер: 2018-0005 Статус: приключена

Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде избран изпълнител/и притежаващ/и професионална квалификация и практически опит в изпълнението на доставка чрез покупка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнер тип "Бобър" 1.1 куб.м., на когото Община Ситово ще възложи изпълнението на доставката предмет на поръчката за 104 броя нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци.

Индивидуален номер на процедурата: 0004119
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ситово
Прогнозна стойност: 46666.67 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34928480
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-17 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Татяна Христова
 • Телефон/и за контакт: 086 882213
Документи
 • Заповед №300 от 04.09.2018г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-09-04 16:02:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090440991
  Удостоверено време: 04.09.2018 16:02:23
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2018 13:02:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява 2018-0005

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-09-04 16:02:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090441046
  Удостоверено време: 04.09.2018 16:02:59
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2018 13:02:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-04 16:03:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090441060
  Удостоверено време: 04.09.2018 16:03:08
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2018 13:03:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-09-04 16:03:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090441067
  Удостоверено време: 04.09.2018 16:03:12
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2018 13:03:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-09-04 16:03:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090441074
  Удостоверено време: 04.09.2018 16:03:15
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2018 13:03:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-04 16:03:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090441080
  Удостоверено време: 04.09.2018 16:03:19
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2018 13:03:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява на обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП - №9080446 от 04.09.2018г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-09-04 19:35:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090446816
  Удостоверено време: 04.09.2018 19:35:14
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2018 16:35:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед №311 от 12.09.2018г. за удължаване на срока за получаване на оферти

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-09-12 14:42:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090675284
  Удостоверено време: 12.09.2018 14:42:39
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2018 11:42:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти №9080706 от 12.09.2018г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-09-12 15:17:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090677301
  Удостоверено време: 12.09.2018 15:17:39
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2018 12:17:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 18.09.2018г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-19 14:37:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090895658
  Удостоверено време: 19.09.2018 14:37:09
  Удостоверено време по UTC: 19.09.2018 11:37:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №154 от 19.10.2018г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-10-30 12:02:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092074675
  Удостоверено време: 30.10.2018 12:02:24
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2018 10:02:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори