Община Ситово

Други документи

страница 1 от 3

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2019г.

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2020-02-28 00:18:47
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000119062449
Удостоверено време: 28.02.2020 00:18:47
Удостоверено време по UTC: 27.02.2020 22:18:47
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

Актуализация на План - график за провеждане на обществени поръчки за периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2019-07-30 17:17:58
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000105944783
Удостоверено време: 30.07.2019 17:17:58
Удостоверено време по UTC: 30.07.2019 14:17:58
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

Доклад утвърден на 04.07.2019г. към обществена поръчка с предмет: „Доставка на МПС-та и селскостопанки прикачен инвентар за нуждите на Община Ситово по обособени позиции“ за пазарно проучване

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2019-07-04 14:42:23
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000104431981
Удостоверено време: 04.07.2019 14:42:23
Удостоверено време по UTC: 04.07.2019 11:42:23
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

Протокол от 25.06.2019г. за пазарно проучване към обществена поръчка: „Доставка на МПС-та и селскостопанки прикачен инвентар за нуждите на Община Ситово по обособени позиции“

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2019-07-04 14:39:39
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000104431793
Удостоверено време: 04.07.2019 14:39:39
Удостоверено време по UTC: 04.07.2019 11:39:39
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

Заповед №188 от 25.06.2019г. за определяне на разхода за обществена поръчка с предмет:„Доставка на МПС-та и селскостопанки прикачен инвентар за нуждите на Община Ситово по обособени позиции“ чрез пазарно проучване

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2019-07-04 14:38:08
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000104431681
Удостоверено време: 04.07.2019 14:38:08
Удостоверено време по UTC: 04.07.2019 11:38:08
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори